Delphi team club

Aby zostać uczestnikiem programu Delphi Team Club - Zarejestruj się teraz!

Rejestracji możesz dokonać również w punktach sprzedaży RODON.

Wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go na adres:

G3 s.c.

ul. Gilarska 86 D

03-589 Warszawa z dopiskiem Delphi Team Club

Po dokonaniu rejestracji na adres podany w formularzu wysłana zostanie karta członkowska DELPHI TEAM CLUB.