Obowiązek informacyjny

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane:

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?